Potem ko je Marjetica Koper konec lanskega leta vrečkomat z biorazgradljivimi vrečkami postavila na tržnico v Kopru, bo to sredo, 5. junija, vrečkomat zaživel tudi v središču Ankarana. 

Marjetica Koper je konec lanskega leta na koprski tržnici postavila vrečkomat z biorazgradljivimi vrečkami, ki so namenjene tistim občanom, ki so vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov in nimajo hišnega kompostnika. To sredo, 5. junija, pa bo vrečkomat svoje mesto našel tudi pred sedežem Občinske uprave na Regentovi 2 v Ankaranu.

Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem rednega odvoza odpadkov in nima hišnega kompostnika, je upravičeno do 5 žetonov za biorazgradljive vrečke letno. Z enim žetonom je mogoče prevzeti en zavoj biorazgradljivih vrečk, ki vsebuje 28 biorazgradljivih vrečk. Prevzem žetonov bo v Ankaranu možen na sedežu TIC-a, v Kopru pa na sedežu Marjetice Koper (vsak delavnik med 7. in 15. uro) in na prodajnem mestu Marjetice Koper na mestni tržnici (vsak delavnik med 6. in 18. uro). Za dvig žetonov je potrebno predložiti položnico za smetarino, vsakič pa je možno prevzeti le dva žetona naenkrat. Večanje zalog biorazgradljivih vrečk namreč ni smotrno, saj imajo omejen rok uporabe in po njegovem poteku lahko postanejo povsem neuporabne.

V Marjetici Koper in v Občini Ankaran opozarjajo, da je ločeno zbiranje odpadkov zelo pomembno, saj z ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru obvladujemo stroške ravnanja z odpadki, s tem, ko jih predelamo v kompost, ki ga vrnemo v naravni snovni tok, pa preprečujemo onesnaževanje narave.

Sicer pa biološki odpadki predstavljajo več kot trideset odstotkov gospodinjskih odpadkov, dodajajo v Marjetici. Občina Ankaran je v teh dneh svoja gospodinjstva opremila z informativnimi letaki glede ločevanja bioloških odpadkov, katerih vsebino so pripravili v sodelovanju z Marjetico Koper.

Kot so zapisali, je pomembno, da biološke odpadke odlagamo v biorazgradljivih vrečkah, papirnatih vrečkah ali pa zavite v časopisni papir, nikakor pa ne v plastičnih vrečkah. Med biološke odpadke pa opozarjajo, da ne sodijo: tekoči ostanki hrane, meso in kosti, ribe in školjke, pasji in mačji iztrebki, maščobe in kuhinjsko olje, večji leseni deli, debla in veje.