Danes so se občine slovenske Istre Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Občina Izola in Občina Piran pridružile projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, nad katerim bedi družba ZEOS.

zbiralnikioeeo18112016vojkorotar-7600

V sklopu sodelovanja so občine prejele nekaj manj kot 30 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije, ki so jih skupaj z lokalnimi partnerji prevzele na slavnostni predaji v ZC Sermin v Kopru.

Z dogodkom tudi uradno začenjamo Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki letos poteka med 19. in 27. novembrom.

15 uličnih zbiralnikov prejmeta Mestna občina Koper in Občina Ankaran, kjer začenjamo nameščanje že naslednji ponedeljek.

zbiralnikipriprave17112016vojkorotar-7461

Projekt nagovarja gospodinjstva naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami preko novo vzpostavljene mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije.

Organizatorji projekta sporočajo, da so e-odpadki in odpadne baterije posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato občanom želijo približati možnosti njihove oddaje. Ti odpadki vsebujejo težke kovine, ki so za okolje, naravo, ljudi in živali zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, iz katerih se lahko proizvajajo novi proizvodi in s tem ohranjajo naravni viri.

zbiralnikioeeo18112016vojkorotar-7501

Direktor družbe ZEOS Emil Šehić je ob lansiranju postavitve zabojnikov na območju slovenske Istre dejal, da “v sklopu projekta potrošnike ne le informiramo in ozaveščamo o pravilnem ravnanju z e-opremo, ampak dejansko spreminjamo njihove navade o pravilni oddaji tovrstnih odpadkov. Zavedamo se, da ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni dovolj, zato želimo približati infrastrukturo ločenega zbiranja vsem gospodinjstvom širom države. Ena izmed glavnih aktivnosti so ulični zbiralniki, ki se postavljajo na ekološke otoke, kjer gospodinjstva že ločujejo ostale frakcije.”

Na dogodku v Kopru so bili prisotni predstavniki izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki: Marjetica Koper, Komunala Izola in Javno podjetje OKOLJE Piran ter predstavniki občin, ki so s podpisom listin slavnostno prejeli ulične zbiralnike ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili novo pridobitev.

zbiralnikioeeo18112016vojkorotar-7515

Gašpar Gašpar Mišič, v.d. direktorja podjetja Marjetica Koper je zbrane na dogodku nagovoril s spodbudnimi besedami: »Danes smo pridobili skoraj 30 novih zbiralnikov za odpadno električno in elektronsko opremo, kar je napredek v smeri k ustvarjanju pogojev za naše občanke in občane štirih obalnih občin, ki bodo lahko bolje ločevali to vrsto odpadkov. Niso dovolj samo zahteve in pričakovanja o ločevanju z naše strani, torej izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki, temveč morajo biti za to tudi ustrezni pogoji in to je korak naprej. V današnjem času se tehnologija spreminja iz dneva v dan, vsak dan znova ljudje kupujejo aparate, ko jih odvržejo pa pogosto ne razmišljajo o tem, kam ti končajo. Poudariti je treba, da električni, predvsem elektronski aparati lahko vsebujejo tudi nevarne snovi za okolje in živa bitja, človeka in živali, zato je prav, da se pravilno odložijo in nato obdelajo.«