Med 9. in 20. junijem je v Mestni občini Koper in Občini Ankaran potekala brezplačna akcija prevzema in odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Naš Marjetkomobil je v 22 krajevnih skupnostih in v Občini Ankaran sprejel skoraj 10 ton vseh vrst nevarnih odpadkov.

V dvotedenski akciji smo obiskali 60 lokacij v Kopru in Ankaranu. Zbrani odpadki so bili razdeljeni v 11 različnih frakcij, med katerimi je bilo največ odpadnih barv (3318 kg) in odpadnega jedilnega olja (3053 kg). Več kot tono je bilo še motornih olj in sicer 1440 kg. Ostale frakcije so si sledile v naslednjem vrstnem redu: pesticidi (349 kg), zdravila (298 kg), čistila (272 kg), topila (245 kg), baterije (218 kg), prazne tlačne posode (149 kg), sijalke (77 kg) in kisline (42 kg). Skupna masa vseh zbranih nevarnih odpadkov je bila torej 9461 kg.

Kot zanimivost lahko dodamo, da smo največ odpadkov prevzeli v četrtek, 11. junija, ko smo obiskali Krajevne skupnosti Vanganel, Bertoki, Pobegi – Čežarji in Sv. Anton. Vsem občankam in občanom Mestne občine Koper in Občine Ankaran se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje v akciji. Lepo je videti, da vam ni vseeno za okolje v katerem živimo.