Javno podjetje Marjetica Koper poleg ostalih, občanom dobro znanih dejavnosti, upravlja tudi s petimi občinskimi pristanišči v Mestni občini Koper ter Občini Ankaran.  Največ jih je v mestnem mandraču Koper (286), 181 jih je v Badaševici, 145 na Sv. Katarini, 14 v Valdoltri ter nobenega na pomolu Adria Ankaran. Skupaj torej nekaj več kot 648 privezov; komunalni, ribiški in dnevni.

Kot nam je dejala Teja Mahnič Skrt, upraviteljica pristanišč “povpraševanje po komunalnih privezih vsa leta narašča, ker se tega zavedamo neprestano iščemo dosegljive rešitve, ki bi občanom omogočale privez v enem od naših pristanišč«, je poudarila.

Prvi od mnogih korakov k temu je postavitev približno 80 m dolgega plavajočega priveznega pomola, vzporednega s carinskim pomolom (oddaljenost 20 m), ki se v oddaljenosti 38 m od čela carinskega pomola lomi proti jugozahodu, ki bo omogočal privez 30 plovilom dolžine od 8 do 10 m. S postavljanjem pomola na območju med carinskim pomolom in glavnim koprskim oz. ribiškim pomolom ter vseh potrebnih inštalacij bomo pričeli leta 2019. Kot nam zagotavlja Goran Štrancar, vodja službe za razvoj investicije pri Marjetici Koper je projektna dokumentacija, ki je obvezni sestavni del tega projekta pripravljena oziroma v zaključni fazi. Gradnja objekta je predvidena brez izkopov, s spajanjem posameznih predizdelavnih pontonov v plavajoči pomol. Pri gradnji ne bo nikakršnih vplivov na okolje.

Kakšni so pogoji za najem priveznega mesta? Kdo ima prednost. Lahko najame privezno mesto nekdo, ki ni iz koprske občine?

Pogoji za najem priveza:

*Stalno prebivališče  ali sedež podjetja (ribiči) najmanj 5 let v MO Koper ali Občini Ankaran.

*Najmanj 50% delež lastništva plovila ne daljšega od 8m, razen plovil, ki so imela pogodbo že pred letom 2010, ko je bil sprejet trenutno veljavni odlok. V kolikor zamenjajo plovilo, to ne sme biti daljše od 8m.

*Plovilo mora biti zavarovano  skladno z zakonom.
 

Teja Mahnič Skrt, upraviteljica pristanišč
V kolikor potrebujete kakršnokoli informacijo, nas lahko obiščete med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek, od 8. do 14. ure. Sprejemna pisarna se nahaja v prvem nadstropju objekta koprske mestne tržnice. Dosegljivi smo tudi na telefonski številki +386 (0) 5 66 33 793.

Zasnova (skica) za širitev in ureditev novih privezov

Že prihodnje leto plavajoči privezni pomol za 30 novih komunalnih privezov na območju med carinskim pomolom in glavnim koprskim oz. ribiškim pomolom.

Saletitski izgled noviega pontonskega pomola: