Marjetica Koper v tem tednu preventivno tretira vse palme v upravljanju na koprskih javnih površinah s posebnim, okolju prijaznim pripravkom Biopalm iz rastlinskih izvlečkov. Zaradi večje učinkovtosti sredstva smo krošnje palm pred nanosom razredčili in odstranili vse odvečne ter posušene liste.

Pripravek Biopalm je lepljiva pena (smola), ki se nanaša s tlačnim razpršilcem na rastni vrh in spodnji del listnih pecljev palme ter deluje kot fizični ščit pred napadom palmovega vrtača (Paysandisia archon). Odrasli primerki palmovega vrtača se tako najdejo pred bariero, ki jim preprečuje zaleganje jajčec.

Iz dokumentiranih izkušenj iz tujine izhaja, da je pripravek Biopalm učinkovit pri preventivi, v primeru začetne obolelosti (zgodnji napad) palme pa onemogoča ponovni napad palmovega vrtača in rastlina lahko tudi okreva. Pri že napadenih palmah se izleženi metulji prebijajo na površje skozi bariero pripravka in s tem zamudijo cikel razvoja kril. Približno 90 % metuljev, ki se pojavi na površje že tretirane palme, ni zmožnih letenja.

Terenskih izkušenj s pripravkom v naši regiji trenutno ni. Marjetica Koper je kot distributer za Slovenijo Biopalm letos prvič ponudila na trgu. Pred nekaj dnevi so ga preizkusili tudi v Občini Piran, kjer so ga nanesli na palme, ki se nahajajo na javnih površinah.

Vrhunec napadov palmovega vrtača je na našem območju okrog 15 julija. Optimalno obdobje tretiranja palm je med 1. junijem in 15. julijem.

Preventiva je zelo pomembna, saj se palmov vrtač zelo hitro širi

Preventiva je izjemno pomembna. Palmov vrtač se precej hitro širi, saj pri nas nima naravnega sovražnika, poleg tega ga je težko opaziti, ker dela škodo v deblu palme, odrasli osebki pa v glavnem letijo ponoči. Najbolj dovzetna za škodljivca je visoka žumara (Trachycarpus fortune), vendar vrtač ogroža tudi druge vrste palm, ki so prisotne na našem območju (npr. Washingtonia robusta, Phoenix canariensis, idr.).

Škodo dela ličinka metulja, ki je precej velik, saj meri v premeru kril do 10cm. Samice so približno tretjino večje od samcev in zelo dobro letajo, zato jih je težko spremljati. Plodne samice izlegajo jajčeca pri osnovi listnih pecljev, kasneje se zavrtajo v listne peclje in nato nažirajo naprej deblo palme. Ker palme rastejo samo na vrhu debla, se listi hitro posušijo in za rastlino ni več rešitve.

Kljub dvema akcijama, je na zasebnih vrtovih še vedno veliko število obolelih palm

Marjetica Koper je v sodelovanju z Mestno občino Koper in Občino Ankaran izvedla dve akciji brezplačnega odvoza in deponiranja obolelih palm iz zasebnih vrtov. Skupno je bilo v obeh akcijah prevzetih 128 palm. Te so bile nato ustrezno odložene in zakopane na primerno globino, kar je po mnenju stroke učinkovit način za omejevanje širjenja in razmnoževanja palmovega vrtača.

Število obolelih palm na zasebnih zemljiščih je po naših ugotovitvah bistveno večje. Samo na območju Žusterne, Olma in Prisoj je bilo po preliminarnih ogledih ugotovljenih več sto palm z očitnimi znaki obolelosti.