V tem tednu bo 18.793 gospodinjstev Mestne občine Koper in Občine Ankaran, ki so vključena v sistem rednega odvoza odpadkov in nimajo hišnega kompostnika, prejelo zavojček z biorazgradljivimi vrečkami iz koruznega škroba za biološko razgradljive odpadke. Vsak zavojček vsebuje 28 vrečk, torej bo razdeljenih vsega skupaj 526.204 biorazgradljivih vrečk.

Zelo pomembno je, da se v biorazgradljivih vrečkah zbirajo samo biološki odpadki, nato pa zavezane odloži v namenskih rjavih zabojnikih. Pravilno odloženi biološki odpadki se lahko na naraven način, brez nadaljnje porabe energije, predelajo v kompost, ki se vrača v naravo v obliki naravnega gnojila, ki zemlji vrača številne hranljive snovi.

Biološko razgradljive vrečke za gospodinjstva
Biološko razgradljive vrečke za gospodinjstva

V biorazgradljive vrečke spadajo netekoči ostanki hrane, zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, čajne usedline in čajne filter vrečke, kavna usedlina, jajčne lupine, prehrambeni izdelki s pretečenim rokom uporabe (brez embalaže), stelja malih rastlinojedih živali, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke ter lesni pepel. V večje rjave zabojnike na odjemnih mestih lahko odložimo tudi zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja…)

Med biorazgradljive odpadke nikakor ne sodijo cigaretni ogorki, plenice, higienski vložki, tekstil, usnje, gume, pluta, iztrebki, fekalije, mrtve živali, zdravila, maščobe ali odpadno jedilno olje, surovo meso, vroč pepel in kosti.