V petek, 4. junija, bo v Kopru začel znova veljati poletni parkirni režim, ki ga je koprska občina prilagodila povečanemu obisku v času poletne turistične sezone. Ob tem je predvidela kar nekaj novosti, med drugim je oblikovala parkirne cone in uvedla posebne parkirne abonmaje, ki bodo občankam in občanom omogočili bolj ugodno parkiranje v bližini mestnega jedra.

Največja sprememba, ki jo prinaša, je podaljšanje obratovalnega časa na najbolj frekventnih parkiriščih v mestnem jedru in njegovi okolici. Na njih bo parkiranje plačljivo vse dni v tednu, od 6. do 19. ure. Na Trgu Brolo, Vergerijevem trgu, Ukmarjevem trgu in Severni obvoznici (cona A) bo za vsako uro parkiranja treba odšteti en evro, na parkiriščih Zeleni park, Za banko, na Piranski cesti ob olimpijskem bazenu in na parkirišču za tržnico izven zapornic ter na makadamu (cona B) bo cena prve ure 0,5 evra, vsake naslednje pa en evro. Režim parkiranja za tržnico znotraj zapornic ostaja nespremenjen, parkiranje je plačljivo 24 ur na dan vse dni v tednu, prva ura parkiranja je brezplačna, vsaka naslednja pa stane en evro.

Obratovalni čas se podaljšuje tudi na parkiriščih ob nogometnem in atletskem stadionu, za poslovnim objektom Barka, pri Rotundi in na Ankaranski cesti (cona C), kjer bo parkiranje plačljivo vse dni v tednu, med 6. in 17. uro. Za prvo uro parkiranja bo treba odšteti 0,5 evra, za vsako naslednjo pa en evro, poleg tega je občina na parkirišču pri nogometnem in atletskem stadionu predvidela možnost celodnevnega (24 ur) parkiranja v višini štiri evre.

Daljši čas parkiranja bo od petka veljal tudi na parkiriščih ob mandraču, Novi ulici v Semedeli, Ulici 15. maja in Šalari pri pošti (cona D), kjer bo parkiranje plačljivo vse dni od ponedeljka do nedelje, med 6. in 17. uro. Režim sicer ostaja nespremenjen, prva ura parkiranja je brezplačna, vsaka naslednja pa stane en evro.

Nespremenjen ostaja režim parkiranja na parkiriščih P+R v Semedeli in na Kolodvorski (cona I), kjer je parkiranje plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu, za celodnevno parkiranje je treba odšteti en evro. V ceno je poleg parkiranja všteta tudi povratna vozovnica za mestni avtobus, ki jo uporabnik lahko uveljavlja s parkirnim listkom.

S petkom bo parkiranje znova plačljivo tudi na nekaterih drugih parkiriščih v koprski občini. V Žusterni (cona E) bo za uro parkiranja treba plačati en evro, za celodnevno parkiranje (24 ur) šest evrov, na Ulici 15. maja pod deteljico (cona H) pa bosta prvi dve uri parkiranja brezplačni, naslednji dve en evro, 24-urno parkiranje pa bo uporabnika stalo dva evra.

Na parkirišču pred zadružnim domom v Bertokih bo parkiranje plačljivo ob delavnikih med 6. in 15. uro, prva ura je brezplačna, vsaka naslednja znaša en evro. V Hrvatinih in na Škofijah velja enak časovni režim, prva ura parkiranja je prav tako brezplačna, za vsako naslednjo je treba odšteti 0,5 evra.

Občina je v želji, da bi ugodno parkiranje omogočila čim širšemu krogu dnevnih uporabnikov, že lani uvedla tri nove posebne abonmaje, in sicer abonma za parkiranje na parkirišču pri nogometnem in atletskem stadionu, na območju GORC Srmin in na parkirišču pod deteljico pri Marjetici Koper. Cena mesečnega abonmaja za prvi dve parkirišči znaša 10, za parkirišče pod deteljico pa zgolj pet evrov. Cena je za občane in druge uporabnike enotna. Uporabniki imajo poleg tega še naprej možnost nakupa posebnega abonmaja za parkiranje na makadamskem parkirišču v Žusterni in na vseh parkiriščih P+R, za katerega je treba odšteti 10 evrov na mesec. Novost za občanke in občane je tudi brezplačen posebni abonma za parkiranje v Žusterni, ki bo v želji omogočiti parkiranje za čas jutranjega kopanja veljal od 6. do 9. ure zjutraj.

Sicer pa lahko uporabniki pridobijo tudi splošni mesečni parkirni abonma, ki za občanke in občane znaša 20 evrov mesečno, za druge uporabnike pa 30 evrov. Medtem ko lahko imetniki posebnih abonmajev parkirajo samo na določenih parkiriščih, imajo imetniki splošnega parkirnega abonmaja možnost parkiranja na vseh parkiriščih, namenjenih abonentom. S splošnim abonmajem je tako možno parkirati tudi za tržnico izven zapornic in na makadamu, za Barko, pri Rotundi, Ankaranski cesti, Ulici 15. maja, na parkirišču Nova ulica v Semedeli, ob mandraču, v Šalari in na Škofijah, medtem ko na parkiriščih na severni obvoznici to ne bo več mogoče.

Poleg dnevnega parkiranja bo tudi to poletje na javnih parkiriščih MOK mogoče ugodneje parkirati s posebnim tri- oziroma sedemdnevnim abonmajem, in sicer na makadamskem parkirišču in parkirišču izven zapornic za tržnico, za Barko ter ob nogometnem in atletskem stadionu. Za tridnevni abonma bo treba odšteti 15 evrov, za sedemdnevni pa 25 evrov.

Abonmaje lahko uporabniki kupite na našem prodajnem mestu na tržnici, ki obratuje ob delovnikih med 6. in 18. uro. Izjema je turistični abonma, ki ga lahko zakupite tudi z aplikacijo EasyPark. Občanke in občane prosimo, da si abonmaje uredite pravočasno in se tako izognejo čakanju ter gneči.