V drugi akciji brezplačnega odvoza in deponiranja obolelih palm, ki jih je napadel palmov vrtač, je Marjetica Koper, v sodelovanju z Mestno občino Koper in Občino Ankaran, na podlagi klicev občanov prevzela 100 palm na zasebnih vrtovih, ki so bile nato ustrezno odložene in zakopane na primerno globino, kar je po mnenju stroke učinkovit način za za omejevanje širjenja in razmnoževanja palmovega vrtača.

Čeprav je število prevzetih palm bistveno večje v primerjavi s prvo akcijo, ko je Marjetica Koper opravila 28 odvozov, so ocene realnega stanja obolelosti palm na zasebnih zemljiščih precej slabe. Samo na območju Žusterne, Olma in Prisoj je po preliminarnih ogledih bilo ugotovljenih več sto palm z očitnimi znaki obolelosti.

Obolele palme kažejo naslednje znake: sušenje listov, venenje mladih listov, slaba razrast, žagovina po tleh. Te palme je potrebno takoj odstraniti, da se gosenica ne premakne na druge zdrave palme.

Palmov vrtač se precej hitro širi, saj pri nas nima naravnega sovražnika, poleg tega ga je težko opaziti, ker dela škodo v deblu palme, odrasli osebki pa v glavnem letijo ponoči. Najbolj dovzetna za škodljivca je visoka žumara (Trachycarpus fortune), vendar vrtač ogroža tudi druge vrste palm, ki so prisotne na našem območju (npr. Washingtonia robusta, Phoenix canariensis, idr.).

Škodo dela ličinka metulja, ki je precej velik, saj meri v premeru kril do 10cm. Samice so približno tretjino večje od samcev in zelo dobro letajo, zato jih je težko spremljati. Plodne samice izlegajo jajčeca pri osnovi listnih pecljev, kasneje se zavrtajo v listne peclje in nato nažirajo naprej deblo palme. Ker palme rastejo samo na vrhu debla, se listi hitro posušijo in ni več rešitve za rastlino.

Pomembna je preventiva, saj v Sloveniji nimamo še registriranega pripravka za zatiranje vrtača, zato uradni ukrepi za zatiranje tega škodljivca še niso določeni.

Največja težava je v tem, da se v Italiji in na Hrvaškem lahko uporabljajo škropiva, ki so v zgodnji fazi odkritja napada lahko učinkovita, vendar niso registrirana v Sloveniji in se jih ne sme uporabiti. Kmetijsko gozdarski zavod v Novi Gorici je pripravil tudi krajša navodila, v katerih je ugotovljeno, da uradni ukrepi za izkoreninjenje škodljivca niso določeni.

Med glavnimi ukrepi, ki so lahko učinkoviti pri drevesih z začetnimi znamenji napada sodi uporaba pripravkov za biotično zatiranje. Pri tem je treba dodati, da bi bilo z njimi potrebno tretirati tudi vse zdrave palme v okolici, kar je glede na razpršena lastništva (zasebna) zelo težko. Poleg tega se je treba zavedati dejstva, da za večino palm na najbolj ogroženih območjih zdravljenje ni več možno.