V sodelovanju z Mestno občino Koper, natančneje s Krajevno skupnostjo Koper – center, smo letos pripravili akcijo brezplačnega prevzema nevarnih azbestnih odpadkov. Akcija je bila med občani zelo dobro sprejeta, saj smo od junija do novembra zbrali in predali kar 18.320 kilogramov azbestnih odpadkov. V prihodnjih letih bomo podobno akcijo izpeljali tudi v drugih krajevnih skupnostih.

Z akcijo smo začeli 5. junija, ob svetovnem dnevu varstva okolja, z namenom občanke in občane Mestne občine Koper še dodatno spodbuditi k boljši, predvsem pa bolj odgovorni skrbi za okolje. Prvi korak pri dosegu cilja postati občina brez azbesta je nedvomno uspel, saj smo v obsežni akciji, ki se je končala novembra, zbrali več kot 18 ton nevarnih azbestnih odpadkov.

Koprska občina je letos za ta projekt v proračunu predvidela 10.000 evrov, namenjen je bil vsem uporabnikom gospodinjstev na območju KS Koper – center, ki so imeli doma material, ki vsebuje azbest. V petih mesecih se je na poziv odzvalo 30 upravičencev, občina je za odvoz 18.320 kilogramov azbesta porabila približno polovico namenjenih sredstev. V prihodnjih letih bo MOK to področje še okrepila, saj bo sprejela pravilnik, ki bo določal upravičence, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do oddaje azbestnih odpadkov na območju celotne občine.