V torek, 19. aprila 2022, bomo pričeli s prvim krogom dezinsekcije javnega kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Na ta način skušamo učinkovito odpravljati težave s škodljivimi insekti, ki se zadržujejo tudi v kanalizaciji.

Dezinsekcijo bomo opravili na podlagi prijav občank in občanov v minulem letu ter potreb, ki so se izkazale ob rednem izvajanju gospodarske javne službe. Na podlagi lanskoletnih izkušenj občanke in občane pozivamo, da se pridružijo akciji in dezinsekcijo na lastne stroške izvedejo tudi v stanovanjskih blokih in površinah v zasebni lasti, saj bo dezinsekcija uspešna le, če bo sočasno opravljena na celotnem območju.

Glede na to, da je izvedba dezinsekcije pogojena z ugodnimi vremenskimi razmerami, bodo občanke in občani pravočasno obveščeni o spremembah datuma izvedbe. Za več informacij in terminih izvedbe dezinsekcije na določeni lokaciji smo dosegljivi na elektronskem naslovu kanalizacija@marjeticakoper.si ali na telefonski številki 05 66 33 801 oziroma na elektronskem naslovu izvajalca radit@siol.net ali na telefonski številki 068 138 831.