Konec leta 2016 sta Mestna občina Koper in Občina Ankaran pristopili k projektu družbe ZEOS – Gospodarjenje z e-odpadki. Pod sloganom E-cikliraj družba ZEOS skrbi za pravilno ravnanje z e-opremo in spreminja navade o pravilni oddaji tovrstnih odpadkov. V sklopu sodelovanja sta obe občini prejeli 17 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije, ki so bili postavljeni na različne lokacije.

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. V ta namen je po Sloveniji na ekoloških otokih postavljenih že 670 uličnih zbiralnikov. Do danes so v sklopu te mreže zbrali že dobrih 976 ton tovrstnih odpadkov. 17 takih zabojnikov stoji tudi v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Od družbe ZEOS smo prejeli informacijo, da se je od njihove postavitve zbralo že 42,7 ton malih aparatov in odpadnih baterij.

Vse občanke in občani ste vljudno vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-odpadke odvržete v enega izmed zbiralnikov v vaši bližini in tako pripomorete k pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz katerih se bo lahko naredilo nove izdelke. S tem boste prispevali k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov. Hvala!