Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l., kot izvajalec obvezne lokalne gospodarske službe upravljanje pristanišč v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, sprejema Načrt sprejema odpadkov s plovil in ravnanja z njimi za občinska pristanišča. Celoten dokument je objavljen na dnu spletne strani.

Uporabnike pristanišč in vse ostale občane vabimo k ogledu in oddaji pripomb na vsebino načrta. Pisne pripombe sprejemamo osebno ali po pošti najkasneje trideset (30) dni od objave v pisarni upravitelja pristanišč v 1. nadstropju mestne tržnice Koper ali na sedežu našega podjetja na Ulici 15. maja 4 v Kopru.

Vsem uporabnikom se že vnaprej zahvaljujemo.