V noči na soboto 24. decembra so jo pred objestnimi vandali skupili zabojniki za odpadke, razstreljeni z eksplozivnimi sredstvi – petardami.

Uničena sta bila dva zabojnika za zbiranje pasjih iztrebkov, ki se nahajata na dveh straneh nadhoda Pasarela, 1.100 litrski zabojnik za biološko razgradljive odpadke na Ulici Istrskega odreda in 240 litrski zabojnik za mešane komunalne odpadke na Dolinski cesti. Škode je po grobig ocenah za vsaj 1.000 evrov.

Marjetica Koper obsoja nepotrebno uničevanje javne infrastrukture za zbiranje odpadkov, ki povzroča škodo vsem občanom. Izpostaviti je potrebno nevarnost uporabe pirotehničnih sredstev, ki lahko zanetijo požar v zabojnikih za odpadke in s tem ogrožajo bližnja stanovanja ali avtomobile. Poleg tega razstreljeni delci zabojnikov debeline 5 ali več milimetrov po poku močnejših pirotehničnih sredstev letijo tudi nekaj deset metrov daleč in predstavljajo resno nevarnost za poškodbe ljudi ali živali.