Dodobra smo zakorakali v poletno sezono in veliko vas je že obiskalo kopališča v Slovenski Istri. V sodelovanju s Policijsko upravo Koper in Mestno občino Koper smo pristopili k preventivni akciji ozaveščanja občanov in obiskovalcev o varnem poletju na plaži.

Na naših elektronskih reklamnih zaslonih bomo do konca meseca avgusta občanke in občane opozarjali o varnem preživljanju časa na plaži. Čeprav smo radi ob morju povsem brezskrbni, je dobro, da najprej poksrbimo za svojo varnost. Policija ob tem opozarja predvsem na tri stvari. Vrednejših predmetov ne nosite s seboj na plažo ali jih puščate v vozilu na vidnem mestu. V kolikor pa morajo z vami, bodite nanje še posebej pozorni. Pred skokom v morje, vselej dobro preverite globino vode. Skok v motno vodo, plitvino ali “v neznano” je lahko zelo nevaren. Še en zelo pomemben nasvet, ki ga izpostavljajo na policiji je, da otrok nikdar ne puščate same v vodi ali ob obali. Najmlajši namreč ne poznajo nevarnosti.

Dodajajo, da se na kopališčih vedno ravnate po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču ter po odredbah in navodilih reševalca iz vode ali druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču. Na Marjetici bomo storili vse, da se boste obiskovalci koprske Mokre mačke in novega urbanega parka počutili varno in sproščeno. Vabljeni!