Marjetica Koper s 15. oktobrom začenja z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Akcija s premično zbiralnico Marjetkomobilom bo potekala na celotnem območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran po urniku, ki je objavljen v datoteki na dnu strani. Oddaja nevarnih odpadkov je za občane brezplačna.

Odpadke morate oddati v originalni embalaži zaradi lažjega ravnanja z njimi. Potrebno jih je zbirati ločeno po skupinah in jih ni dovoljeno mešati med seboj. Med nevarne odpadke iz gospodinjstev uvrščamo stare akumulatorje in baterije, zdravila, pesticide, kozmetične izdelke, čistila, topila, lepila in kisline, barve, lake in spreje, embalažo, onesnaženo z nevarnimi odpadki, motorna in jedilna olja in neonska ali halogenska svetila.

Točni urniki in lokacije premične zbiralnice so objavljeni tudi na letaku, ki je bil priložen zadnji položnici za smetarino. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 05 66 33 700 ali nam pišete na elektronski naslov info@marjeticakoper.si.