Marjetica Koper v ponedeljek, 2. marca, začenja z akcijo brezplačnega prevzema in odvoza zelenega reza. Obrezano vejevje, grmičevje, pokošena trava, živa meja, odpadno listje, rože in zemlja. Vse to bodo občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran lahko odložili na postavljena zbirna mesta. 5m³ zabojnikov, kjer bodo občani lahko odlagali izključno zeleni rez. Zelo pomembno je, da se v 5m³ zabojnike ne odlaga nobena druga vrsta odpadkov, niti biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev. Urnik, ki je bil usklajen tudi s krajevnimi skupnostmi, boste občani prejeli poleg mesečnega računa za odvoz odpadkov, lahko pa ga prenesete tudi na dnu strani v priponki.

V mesecu februarju smo sicer že začeli s poostrenim nadzorom nad nepravilnim odlaganjem odpadkov. V sodelovanju z Občinskim inšpektoratom Mestne občine Koper nadzorujemo ekološke otoke po vsej občini in občanke in občane ozaveščamo o pravilnem ravnanju in odlaganju odpadkov. Posebno pozornost namenjamo ekološkim otokom, na katerih smo v preteklosti zaznali večje količine gradbenih in kosovnih odpadkov.

Akcija se bo po obisku vseh krajevnih skupnosti zaključila 29. marca.