Ob koncu tedna mobilnosti bo potekalo veliko prireditev s podporo Mestne občine Koper.

Cilj Marjetice Koper na področju strategije ravnanja z odpadki je zmanjšati količino nastalih odpadkov. Občane pridno spodbujamo in ozaveščamo o zmanjševanju nastanka odpadkov, z različnimi pristopi. Odsluženim predmetom lahko podarimo novo življenje in tako ne postanejo odpadek.

Pri doseganju tega cilja sodelujemo z različnimi društvi. Ob koncu tedna mobilnosti bomo predstavili naše sodelovanje z društvom Tomos. To je prvi skupni projekt, ki pa mu bodo v kratkem sledili še drugi.

Društvo Tomos iz Kopra je prenovilo neuporabno motorno kolo, ki je tako dobilo novo življenje. Na ogled bo na voljo v soboto, 22. septembra 2018 na parkirišču pred trgovino OVS v Kopru. Poleg naše stojnice in obnovljenega motornega kolesa, bodo predstavniki iz društva Tomos predstavili tudi dva zanimiva obnovljena motorna kolesa iz muzeja.