V soboto, 1. aprila, se je zaključila prva letošnja akcija brezplačnega prevzema in odvoza nevarnih odpadkov. V primerjavi z lanskoletno spomladansko akcijo smo v tokratni zbrali kar 900 kilogramov več odpadkov. Tudi tokrat so prevladovale odpadne barve, jedilno in motorno olje.

V 10 dnevni akciji smo obiskali 60 lokacij v 22 krajevnih skupnostih Mestne občine Koper in v Občini Ankaran. Zbrali smo 5.851kg nevarnih odpadkov, med katerimi 2.348kg odpadnih barv, 1.411kg jedilnega olja, 912kg motornega olja, 277kg čistil, 210kg odpadnih zdravil, 196kg pesticidov, 195kg baterijskih vložkov, 128kg tlačnih posod, 80kg topil, 48kg odpadnih sijalk, 37kg oljnih filtrov in 9kg kislin.

Kot zanimivost dodajmo, da smo največ odpadkov, kar 1.179kg, prevzeli v petek, 24. marca, ko smo obiskali Občino Ankaran in krajevni skupnosti Hrvatini in Škofije. Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom za sodelovanje in aktiven doprinos k čistejšemu, skupnemu okolju.