Uspešno se je zaključila tudi letošnja jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico v Mestni občini Koper in Občini Ankaran.

V tokratni akciji smo zbrali 5699 kg nevarnih odpadkov. Po vrsti oddanih nevarnih odpadkov se je zbralo največ odpadne barve, kar 1816 kg, sledi odpadno jedilno olje, tega je bilo za 1700 kg, kar je približno 600 kg več kot v lanski akciji. Ta podatek priča o vse večji ozaveščenosti in pravilnem ravnanju z odpadnim jedilnim oljem. Med nevarnimi odpadki smo tokrat zbrali tudi 135 kg odpadnih zdravil, 110 kg pesticidov, 95 kg avtomobilskih akumulatorjev in 94 kg topil, 30 kg sijalk in 11 kg kislin.

nevarnijesen2016vojkorotar-5220

Manjša količina zbranih odpadkov v primerjavi z lansko akcijo je posledica večje ozaveščenosti in bolj smotrne uporabe izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi.

Marjetica Koper vabi in spodbuja vse občane, naj izkoristijo tudi druge možnosti, ki jih nudi za to, da bi ohranili čisto in urejeno okolje. Poleg akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki poteka dvakrat letno po vseh krajevnih skupnostih v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, lahko občani te odpadke oddajo skozi vse leto na zbirnih centrih v Srminu in Dvorih pri Sv. Antonu.

nevarnijesen2016vojkorotar-5230