Marjetica Koper je v mesecu septembru zagnala poseben projekt, ki smo ga poimenovali “Prisluhnimo potrebam krajevnih skupnosti”. Po izkušnjah v preteklih letih smo zaznali, da prihaja pri sodelovanju s krajevnimi skupnostmi do težav pri načinu komunikacije pri predajanju želja in potreb krajanov našemu podjetju. Idejo o projektu smo na koordinacijskem sestanku predstavili predsednicam in predsednikom 22 krajevnih skupnosti Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Od takrat se je na področju sodelovanja našega podjetja in krajevnih skupnosti spremenilo veliko. Od predsednikov in drugih predstavnikov krajevnih skupnosti smo prejeli kar 57 predlogov sprememb, predvsem na področju odvoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih površin. Predloge smo temeljito preučili in podali odgovore na drugem sestanku, 25. 10. 2019. Večini smo ugodili, v preostalih primerih pa smo odgovorne preusmerili na druge deležnike v procesu urejanja javnih površin, kot so Mestna občina Koper, Rižanski vodovod Koper ali Cestno podjetje Koper.

 

Od vseh prejetih predlogov, jih je Marjetica Koper izvedla kar 40. Med drugimi smo v Bertokih, Črnem Kalu, Pučah in Krkavčah postavili nove ekološke otoke, v krajevnih skupnostih Za gradom, Boršt in Šmarje pa smo kar nekaj ekoloških otokov primerno uredili ter jih postavili na betonske podloge in jih varnostno ogradili. Uredili smo tudi kar nekaj podrobnosti na področju čiščenja in urejanja, ter košenja javnih površin.

Sodelovanje s krajevnimi skupnostmi v letu 2020 smo v četrtek, 12. 12. 2019, zaključili na neformalnem sestanku v prostorih Marjetice Koper. Ob prijetnem klepetu z županom Mestne Občine Koper, Alešom Bržanom, in direktorjem našega podjetja, mag. Alfredom Draščićem, smo še enkrat na kratko predstavili cilje sodelovanja s krajevnimi skupnostmi. Obrnili smo se k iztekajočemu letu in skupnim projektom, ki smo jih izpeljali, predvsem pa k takšnim, ki jih bomo v letu 2020 nadaljevali ter na novo zagnali. Projekt sodelovanja s krajevnimi skupnostmi je v mesecu decembru prevzela naša koordinatorka mag. Anika Kocjančič, oddelek za odnose z javnostmi in marketing, ki je projekt zasnoval, pa se bo vključeval le še v sklopu svojega delovanja.

Marjetica Koper se zahvaljuje vsem predstavnikom krajevnih skupnosti za korektno sodelovanje in vam želi vesele praznike ter srečno novo leto.