S sklepom župana Mestne Občine Koper je bil z dnem 15. 2. 2018 Gašpar Gašpar Mišič razrešen kot vršilec dolžnosti direktorja Marjetice Koper d.o.o.-s.r.l. Za novega vršilca dolžnosti direktorja je bil s sklepom župana Mestne Občine Koper začasno imenovan Jani Bačić.