Ali veste, da npr.baterije in akumulatorji vsebujejo nevarne snovi, kot so živo srebro, kadmij ter svinec (nevarne težke kovine), zato spadajo med nevarne odpadke in NE med ostanek  komunalnih odpadkov, še manj pa na divje odlagališče.

Zbiranje in recikliranje rabljenih baterij in akumulatorjev torej preprečuje sproščanje teh nevarnih snovi v okolje, hkrati pa pomaga pri varčevanju z energijo in naravnimi bogastvi, zato dvakrat letno (spomladi in jeseni) organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Občane Mestne občine Koper in občine Ankaran vabimo, da aktivno sodelujejo v jesenski akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.  Akcija bo potekala med 9. in 20. oktobrom 2018.

Več informacij dobite v letakih na spletni strani in na letakih, katere ste prejeli na dom skupaj s septembrskimi položnicami za smetarino.

Z Marjetico ločuj okolje obvaruj!

Nevarni odpadki