Naša pogrebno pokopališka enota ima dolgoletno tradicijo opravljanja pogrebnih ter pokopaliških storitev. V težkih in bolečih trenutkih je težko sprejemati pomembne odločitve, zato vam bomo stali ob strani pri urejanju dokumentacije in pripravi na pogrebno slovesnost.

Urnik pogrebov
Objavljamo osmrtnice s termini pogrebov in žalnih slovesnosti na vseh pokopališčih v Mestni občini Koper.

Navodila v primeru smrti – smrt na domu

Svojci umrlega morajo o smrti na območju Mestne občine Koper obvestiti dežurnega zdravnika oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti. Nato morajo svojci poklicati dežurno pogrebno službo Marjetice Koper (telefon 031 681 484) ali center za obveščanje 112 in se dogovoriti za prevoz pokojnika.

Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročimo potrdilo o smrti pokojnika in njegovo osebno izkaznico. Ko je pokojnik pripeljan v pokopališke prostore, lahko svojci naročijo pogreb. Pokojnik do pogreba ne sme ležati doma (Odlok o pogrebni dejavnosti, številka K3527-2/99). Po zakonu mora od smrti do pokopa preteči najmanj 36 ur.

Kontakti

Marko Ugrin

Upravitelj pokopališč

Telefon:
05 66 33 727
Dežurna številka:
031 681 484

 

Daniel Ban

Vodja sektorja za urejanje okolja

Elektronski naslov:
daniel.ban@marjeticakoper.si
Telefon:

031 414 302

Navodila v primeru smrti – smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

Po obvestilu svojcem smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, svojci prevzamejo osebne stvari v upravi doma. Na območju Mestne občine Koper pokojnika prepeljemo v naše pokopališče. Ko je pokojnik v pokopaliških prostorih, lahko svojci naročijo pogreb, upepelitev, prevoz v drug kraj in vse ostalo.

Naročilo pogrebno pokopaliških storitev

Za naročilo pogrebno pokopaliških storitev nas lahko pokličete od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure na našo telefonsko številko 05 6633727 ter 05 6633724. Na voljo imate tudi našo dežurno službo za prevoz pokojnikov, ki deluje 24 ur.

V sprejemni pisarni se lahko dogovorite o:

  • kraju, dnevu in uri pogreba,
  • vrsti pogreba: s krsto ali žaro ali raztros (na morju ali polju)
  • poslovitvi od pokojnika pred upepelitvijo,
  • izbiri pogrebne opreme,
  • naročilu vencev, žalnih šopkov, fotografiranja, snemanja pogreba,
  • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe za grobni prostor,
  • enkratni vrtnarski ureditvi,
  • kamnoseški ureditvi groba in postavitvi spomenika,
  • prevozu pokojnika v drugi kraj v Sloveniji ali tujini,
  • objavi osmrtnice.