Papir in karton

 • Karton in kartonaste škatle pred odlaganjem prepognemo, da zmanjšamo njihov volumen.
 • Primerno je, da odstranimo tudi lepilni trak, sponke in druge materiale, kot je na primer plastika (embalaže iz več materialov).
 • Papirja in kartona ne odvržemo ob zabojnikih in jih ne odložimo v plastičnih vrečkah.
 • Rabljeni papirnati robčki in umazani papirni izdelki ne sodijo v zabojnik za papir in karton, temveč med biološke odpadke, saj so razgradljivi.
 • V zabojnik za papir in karton ne odlagamo »mastnega« in »povoščenega« papirja, ki je sestavljen iz plastike in ga zato ni možno reciklirati s papirjem.

Biološki odpadki

 • Biološko razgradljive kuhinjske odpadke odvržemo v biorazgradljivi vrečki, ki je primerna za kompostiranje, ali jih zavijemo v časopisni oz. drugih papir.
 • Biorazgradljivih odpadkov nikoli ne odvržemo v plastični vrečki ali drugi embalaži, ki ni naravno razgradljiva.
 • Zeleni rez lahko odvržemo v namenski zabojnik (rjav) samo, v kolikor gre za manjše količine, ki nastajajo pri hišnih ali gospodinjskih opravilih.

Plastična in kovinska embalaža

 • Popolnoma izpraznimo in splahnemo umazano embalažo.
 • Embalaža ob odlaganju ne sme vsebovati organskih ostankov in/ali nevarnih snovi. Iz plastične in kovinske embalaže odstranimo papirnate etikete.
 • Embalažo stisnemo, da zmanjšamo njen volumen.

Steklo

 • Steklenice, kozarce vloženih živil in drugo stekleno embalažo odvržemo prazno in čisto.
 • V zabojnik nikoli ne odvrženo polne ali delno polne steklene embalaže.
 • Umazano stekleno embalažo pred odlaganjem obvezno speremo.

Preostanek odpadkov – mešani komunalni odpadki

 • V zabojnik za mešane komunalne odpadke odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije.
 • Preden smeti odložimo v ta zabojnik, se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke.
 • Med mešane komunalne odpadke ne smemo odlagati ostankov hrane, ki sodijo med biološko razgradljive odpadke.
 • Mešanih komunalnih odpadkov nikoli ne odložimo ob zabojnike, ekološki otok ali jih nemarno zavržemo drugje ob okolici.

Odpadna električna in elektronska oprema – OEEO

 • Zelo je pomembno, da električne aparate odvržemo v namenske zabojnike, ki se trenutno nahajajo v 3 lokacijah na območju Mestne občine Koper.
 • Odpadno električno in elektronsko opremo lahko vsak dan v času obratovanja brezplačno oddamo tudi na zbirnih centrih v Srminu oz. Dvorih pri Sv. Antonu.
 • Večje kose OEEO, kot so hladilniki, televizije, štedilniki in drugi lahko brezplačno oddate dvakrat letno, s pomočjo dopisnice za odvoz kosovnih odpadkov od vrat do vrat.

Nevarni odpadki

 • Nevarnih odpadkov nikoli ne odlagamo na ekoloških otokih, niti med mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo strupe, kisline ali druge snovi, ki lahko resno ogrožajo zdravje ljudi in živali ter okolje.
 • Nevarne odpadke lahko brezplačno oddate v namenski akciji zbiranja nevarnih odpadkov z mobilno zbiralnico, ki poteka v vseh krajevnih skupnostih dvakrat letno.
 • Nevarne odpadke lahko vedno oddate v zbirnih centrih na Srminu oz. Dvorih pri Sv. Antonu, v času obratovanja. jih moramo oddati v zbirni center ali ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov na terenu.
 • Na vsakem izdelku, ki sodi med nevarne odpadke, je zapisano, kako ga uporabljati ter kako ravnati z njim ob koncu življenjske dobe.

Kosovni odpadki

 • Kosovne odpadke iz gospodinjstev lahko kadarkoli brezplačno oddate v zbirnih centrih na Srminu oz. Dvorih pri Sv. Antonu v času obratovanja.
 • Kosovne odpadke iz gospodinjstev lahko brezplačno oddate po sistemu od vrat do vrat tudi z izpolnjeno dopisnico, ki jo dvakrat letno prejmejo vsa gospodinjstva v Mestni občini Koper in Občini Ankaran.