Vsa naselja v Mestni občini Koper in Občini Ankaran so opremljena z zbiralnicami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (bolj poznana kot ekološki otoki). To je urejen prostor z več različnimi zabojniki, ki služijo odlaganju različnih vrst ali skupin komunalnih odpadkov.

Zabojniki se razlikujejo po barvi pokrova ter odprtinah na pokrovu. Opremljeni so z nalepkami, ki povedo, katerim vrstam odpadkov so zabojniki namenjeni.

Z ločevanjem odpadkov na izvoru, kjer nastajajo, torej v samih gospodinjstvih, prispevamo k njihovi pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo vrsto predelave. Odlaganje ločeno zbranih odpadkov v namenske zabojnike je preprost korak, s katerim lahko posamezniki bistveno prispevamo k varstvu okolja, k ohranjanju čiste in urejene soseske ter k preprečevanju ali zmanjševanju škodljivih vplivov odpadkov. Kakovostno ločeni odpadki hkrati predstavljajo surovino, vir za izdelavo novih proizvodov. Z uporabo sekundarnih energetskih virov v postopkih reciklaže prihranimo naravne vire, ki so danes že v pomanjkanju. Po zadnjih raziskavah namreč porabimo za približno tretjino več virov, kot jih je Zemlja sploh zmožna proizvesti. Zato ločujmo odpadke, narava nam bo hvaležna.