Čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadnih vod iz stanovanjskega naselja Kubed in Gračišče. Na kanalizacijo je priključenih cca 366 prebivalcev.

Projektni parametri za čistilno napravo so sledeči:

  • Hidravlična obremenitev 75.6 m3/dan
  • Biokemijska obremenitev 25 kg BPK5/dan

Iztok prečiščene odpadne vode je speljan v ponikovalnico ob hudourniški grapi.

Čistilna naprava je tipska naprava tipa bio disk. Komunalna voda se po ceveh dovaja na biodisk,tok vode skozi napravo pa je gravitacijski.

Sestavni deli biodiska so:

  • rezervoar
  • polkrožni žleb, znotraj katerga se odvija biološki proces čiščenja
  • rotor in pogonski sistem
  • pokrov

 

Rezervoar ima primarni in sekundarni usedalnik, ki ju ločuje pregrada, ki istočasno omogoča namestitev polkrožnega žleba-bio cone. Rotor je sestavljen iz kovinske osovine na katero so s pomočjo okvira pričvrščeni diski. Cca  40%  površine diskov je  stalno potopljenih v vodo, 60% pa je v stiku z zrakom. Bio disk počasi kroži. Proces čiščenja v biodisku zahteva odvajanje grobih delcev v primarnem usedalniku. Primarni usedalnik je postavljen pod bio cono. V tem delu naprave se izloči 50-70% suspendiranih snovi in 30-50% vhodne obremenitve izražene z BPK5. Nato se tekočine skozi dve odprtini izlije v bio cono, kjer se vrši biološko čiščenje. Diski, ki služijo kot čvrsta podlaga-nosilec za rast mikroorganizmov, so postavljeni v medsebojnem razmaku 16-19 mm. Že po nekaj dnevih obratovanja se na diskih ustvari sloj biomase debeline 2-4 mm. Pritrjena biomasa se obnavlja z kroženjem diskov in izmeničnim prehajanjem čez odpadno vodo in zrak. Voda se dodatno očisti še v sekundarnem usedalniku.

Čistilna naprava je daljinsko nadzorovana 24 ur na dan 365 dni v letu, kar zagotavlja optimalno delovanje in veliko varnost obratovanja naprave.

Nadzor in vodenje čistilne naprave se izvaja na centralno nadzornem sistemu CNS.