Čistilna naprava Movraž je namenjena  čiščenju fekalnih odplak iz naselja Movraž. Kapaciteta čistilne naprave je 200 PE.

Odpadna voda, ki doteka po kanalizaciji na čistilno napravo ni obremenjena s strupenimi snovmi in ne vsebuje industrijskih odplak. Meteorna voda ni priključena na kanalizacijo,ki vodi na čistilno napravo.

Priklopljenih je cca 125 prebivalcev.

Izpust oz. iztok očiščene vode je speljan v strugo potoka- hudournika,ki poteka okrog 250 metrov južno od naselja Movraž.

Naprava je tipska naprava tipa biodisk. Voda najprej odteka v dvoetažni primarni usedalnik-emšer. Zgornji del dvoetažnega usedalnika služi za ločevanje trdih delcev od tekočine.

Mulj pa se useda v spodnjo komoro-gnilišče. Mehansko očiščena voda iz primarnega usedalnika odteka v postopek biološkega čiščenja.

Biološko čiščenje je zagotovljeno z rotirajočim biološkim diskom.Valj je skoraj do polovice potopljen v vodo in počasi rotira. Na ploščah prirasli mikroorganizmi vršijo biološko čiščenje. Z rotacijo valja je zagotovljen zadosten dovod kisika iz zraka, da so razgradni procesi odpadne organske snovi v vodi aerobni.

Količina priraslih mikroorganizmov stalno narašča in občasno se odebeljena prerast na ploščah olušči v večjih ali manjših kosmih. Ta biološki mulj skupaj z biološko očiščeno vodo odteka v nakdnadni usedalnik. Biološki mulj se  loči  od vode in usede na dno, oziroma v konus usedalnika. Od tu pa se črpa v emšer.  Prečiščena voda odteka preko prelivnega žleba v iztok.

Pregniti mulj je potrebno občasno prazniti iz spodnje komore emšerjevega usedalnika s pomočjo cisterne in se ga odpelje na centralno čistilno napravo,kjer se še dodatno obdela in dehidrira.

Čistilna naprava je daljinsko nadzorovana 24 ur na dan 365 dni v letu, kar zagotavlja optimalno delovanje in veliko varnost obratovanja naprave.

Nadzor in vodenje čistilne naprave se izvaja na centralno nadzornem sistemu CNS.