Čistilna naprava je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod zaselka Osp in Gabrovica. Na kanalizacijo je priključenih cca 276 prebivalcev.

Kapaciteta čistilne naprave je 460 PE.

Meteorne vode se odvajajo ločeno in ne prihajajo na čistilno napravo. Iztok očiščene odpadne vode iz čistilne naprave je speljan v Osapski potok, 15 m od čistilne naprave.

Komunalna odpadna voda doteka gravitacijsko, po zbirnem kanalu v emšerjev usedalnik kjer poteka v gornji komori mehansko čiščenje z usedanjem. Mulj se useda v spodnjo komoro, mehansko očiščena voda pa odteka v postopek biološkega čiščenja. Biološko čiščenje poteka z dvema rotirajočima bio diskoma, ki sta do polovice potopljena v vodo in počasi rotirata. Količina priraslih mikroorganizmov stalno narašča in občasno se odebeljena prerast na ploščah odlušči v večjih ali manjših kosmih. Ta biološki mulj skupaj s prečiščeno vodo odteka v naknadni usedalnik, kjer se biološki mulj loči od vode in usede na dno, prečiščena voda pa odteka preko prelivnega žleba v odvodnik t.j.  Osapsko reko. Črpalka črpa mulj iz naknadnega usedalnika, le -ta odteka na začetek čistilnega procesa, to je na vhod v emšerjev usedalnik. Tam se skupaj s primarnim muljem useda v spodnjo komoro, ki ima funkcijo gnilišča. Pregniti mulj se po potrebi z cisterno odvaža na centralno čistilno napravo Koper.

Čistilna naprava je daljinsko nadzorovana 24 ur na dan 365 dni v letu, kar zagotavlja optimalno delovanje in veliko varnost obratovanja naprave.

Nadzor in vodenje čistilne naprave se izvaja na centralno nadzornem sistemu CNS.