Na čistilni napravi Žgani, zmogljivosti 650 PE (populacijskih ekvivalentov)  se čistijo komunalne odpadne vode iz zaselkov Hrastovlje, Dol, Podpeč in Bezovica.

Na kanalizacijo, ki dovaja odpadno vodo na čistilno napravo, je priključenih 355 prebivalcev.

Iztok očiščene odpadne vode iz čistilne naprave je speljan v strugo reke Rižane izven območja varstvenih pasov izvira Zvorček.

Naprava ima na vtoku ozračen peskolov in maščobolovilec. Sledi biološko čiščenje v biološkem bazenu. Na dnu bazena se vpihuje zrak preko talnih  vpihoval. Čas vpihovanja zraka je nastavljen preko časovnika. Nato sledi usedalnik in iztok prečiščene odpadne vode preko prelivnega žleba.

Glede na velikost naprave se izvaja monitoring  na tri leta in sicer dve meritvi .

Naprava ustrezno deluje in ima še prostih kapacitet.

Odvišni mulj iz usedalnika se odvaža s cisternami na centralno čistilno napravo Koper  kjer se ustrezno obdela. Odvoz se opravi po potrebi.

Čistilna naprava je daljinsko nadzorovana 24 ur na dan 365 dni v letu, kar zagotavlja optimalno delovanje in veliko varnost obratovanja naprave.

Nadzor in vodenje čistilne naprave se izvaja na centralno nadzornem sistemu CNS.