Za prodajo na tržnici lahko posamezniki pridobijo dovoljenje za prodajo v kolikor so registrirani kot kmetijske zadruge in drugi gospodarski subjekti, registrirani za kmetijsko proizvodnjo; kmetovalci in drugi posamezniki, ki lahko prodajajo le lastne kmetijske proizvode na podlagi Potrdila o lastni proizvodnji lokalne skupnosti (KMG MID številke).

  • Podatki o vlagatelju

  • V skladu s Tržnim redom na Mestni tržnici Koper dajem vlogo za prodajo:

  • Drop files here or
    Max. file size: 50 MB.