Občinski Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 106/2012) določa, da se je vsak povzročitelj odpadkov (to so fizične in pravne osebe) dolžan vključiti v sistem ravnanja z odpadki in je obvezni uporabnik storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Uporabniki imajo obveznost prijaviti in odjaviti se ter sporočiti vse druge spremembe, ki vplivajo na obračun storitev javne službe izvajalcu na posebnem obrazcu, ki je dostopen tudi na spletnem mestu www.marjeticakoper.si, najkasneje 8 dni po nastali spremembi.