Pogosta vprašanja

Zakaj bi ločevali odpadke v gospodinjstvih, ko se govori, da na koncu vsi odpadki pristanejo na isto mesto?
Naš sosed na dom občasno brezplačno prejme zavoj biološko razgradljivih, medtem ko mi ne.
Kaj pa, če priključitev objekta na javno kanalizacijo ni možna?
Načrtujemo gradnjo nove hiše v naselju, kjer že obstaja kanalizacijsko omrežje. Ali smo se dolžni priključiti nanj?
Ali moramo dodatno praznjenje greznice v triletnem obdobju dodatno plačati?
Ali lahko mesečni račun za smetarino prejmem v obliki e-računa in ne po klasični pošti?
Kupili smo novo stanovanje in se preselili v Mestno občino Koper. Ali je prijava gospodinjstva v sistem smetarine avtomatska, ali je potrebna dodatna prijava?
Pri prenovi kopalnice je nastalo veliko gradbenih odpadkov. Kako ravnamo z njimi?