Veljavna zakonodaja predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija že zgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.

Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo mora uporabnik pridobiti soglasje Marjetice Koper, ki je upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Soglasje izdaja Služba za izdajo soglasij. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 / 663 37 00 ali pošljete sporočilo na naslov elektronske pošte info@marjeticakoper.si.