Do brezplačnega zavoja biološko razgradljivih vrečk so upravičeni vsi občani, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Vrečk ne prejmejo občani, ki imajo prijavljen hišni kompostniki in so s tem upravičeni plačila odvoza bioloških odpadkov.

Zavoj biorazgradljivih vrečk prejmejo upravičenci na posebnem vrečkomatu. Eden se nahaj na parkirišču za mestno tržnico v Kopru, drugi pa v Ankaranu.