Ločevanje odpadkov po frakcijah na izvoru, torej v gospodinjstvih, je najkakovostnejša oblika zaščite okolja in naravnih virov, ki so v pomanjkanju. Vse oddane frakcije (steklo, papir, plastična in kovinska embalaža, biološko razgradljivi odpadki) se ločeno zbirajo in oddajo pooblaščenim prevzemnikom, ki jih uporabijo kot sekundarno surovino za izdelavo novih izdelkov. Z oddajo kakovostno ločenih odpadkov preprečimo nepotrebne mehanske ali druge postopke čiščenja frakcij odpadkov. Ne pozabimo, da je možno enostavno ločiti več kot 85 % vseh odpadkov, ki običajno nastajajo v gospodinjstvih.