Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 14.9.2020 izšla objava JN pod št. JN005657/2020-W01. Predmet javnega naročila je Delna rekonstrukcija črpališča Č3 (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija

Priloge