Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 25.4.2023 izšla objava JN pod št. JN002452/2023-W01. Predmet javnega naročila je Gradnjo sekundarne fekalne in meteorne kanalizacije na območju Kampel – Kapelica (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija

Detajl požiralnika