Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 01.06.2017, pod št. JN005567/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajanji za nabavo strojne in programske opreme:

  • I.sklop-Nabava opreme za ureditev strežniškega okolja,
  • II.sklop-Nabava energijsko učinkovitih delovnih postaj,
  • III.sklop-Nabava programske opreme.

Razpisna-dokumentacija-strojna-prog-oprema