Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 24.02.2020 izšla objava JN pod št. JN001122/2020-W01. Predmet javnega naročila je KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija