Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 23.12.2022 izšla objava JN pod št. JN008570/2022-B01. Predmet javnega naročila je Prevzem in odstranjevanje mulja iz CČN Koper za obdobje enega leta (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija