Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 28.9.2020 izšla objava JN pod št. JN005960/2020-W01. Predmet javnega naročila je Prevzem komunalne odpadne embalaže (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija