Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 28.05.2019 izšla objava JN pod št. JN003488/2019-B01. Predmet javnega naročila je za Prevzem mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje za obdobje treh let (po odprtem postopku). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija