Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 2.9.2022 izšla objava JN pod št. JN006065/2022-W01. Predmet javnega naročila je Širitev pokopališča Škocjan (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija

PZI 1.del

PZI 2.del