Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 16.08.2018 izšla objava JN pod št. JN005674/2018-W01. Predmet javnega naročila je Ureditev garažne hiše Prisoje – Sanacija in barvanje notranjih sten in stropov objekta 1, 2 in 3. etaže (po postopku naročila male vrednosti z vključenimi pogajanji). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija