Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 02.07.2019 izšla objava JN pod št. JN004614/2019-B01. Predmet javnega naročila je Zavarovanje premoženja in odgovornosti za obdobje štirih let (po odprtem postopku). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija