Zbiranje embalaže

Embalažo zbiramo v zelenem zabojniku z rumenim pokrovom. Nekatera gospodinjstva, ki so vključena v individualen sistem prevzema odpadkov na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran, so opremljana z zabojniki prostornine 240 litrov rumene barve, ki so namenjni zbiranju plastične in kovinske embalaže.

Zabojniki na ekoloških otokih se praviloma praznijo tedensko, medtem ko se zabojniki, ki so v uporabi v individualnem sistemu predzema odpadkov, praznijo na dva tedna. V primeru, da so zabojniki predčasno napolnjeni, se na poziv uporabnikov praznijo intervencijsko.

V zabojnik za embalažo odlagamo: V zabojnik za embalažo ne odlagamo:
  • plastenke pijač in živil
  • plastenke čistil in pralnih sredstev
  • pločevinke živil in pijač
  • votlo embalažo od mleka, sokov ipd.
  • plastične lončke in vrečke
  • alu folijo in stiropor
  • plastične ali kovinske embalaže, ki vsebuje nevarne snovi ali njihove ostanke, ki zahtevajo posebno ravnanje

Zakaj ločujemo embalažo?

V povprečnem gospodinjstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Ocenjeno je, da bo do leta 2050 kar 20 % celotne svetovne proizvodnje nafte porabljeno za izdelavo plastike. Potrošnja plastike na svetovni ravni se je iz približno petih milijonov ton v petdesetih letih povzpela na skoraj 300 milijonov ton na leto, zato je toliko bolj pomembno, da jo recikliramo.

Reciklirano plastiko uporabljamo za izdelavo novih izdelkov, kot so oblačila, pipe za vodo, preproge, izolacija vtičev in spalne vreče, steklenice in zabojniki, avtomobilski deli in čopiči.

Recikliranje aluminijevih pločevink prihrani od 90 do 95 % energije, ki je potrebna za izdelavo pločevink iz primarnih virov ter prepreči izpust več ton ogljikovega dioksida v atmosfero.