Količino nevarnih odpadkov lahko zmanjšate že pri nakupovanju, ko se odločite za izdelke, ki niso nevarni za okolje oziroma vsebujejo manj okolju nevarnih snovi.

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
Nevarne odpadke iz gospodinjstev zbiramo dvakrat letno na lokacijah, ki jih za vsako krajevno skupnost določimo v začetku leta. Urnik zbiranja prejme vsako gospodinjstvo v obliki letaka po pošti. Urnik je objavljen tudi na naši spletni strani.
Nevarne odpadke pa lahko občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran oddajo vsak dan v poseben kontejner, namenjen zbiranju nevarnih snovi, ki se nahaja na zbirnem centru Sermin in Dvori pri Sv. Antonu. Zbirni center Sermin obratuje od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, ob sobotah pa od 7. do 15. ure. Ob nedeljah in praznikih zbirni center Sermin ne obratuje. Urnik obratovanja zbirnega centra Dvori pri Sv. Antonu je vsak dan od 7. do 15. ure, razen ob nedeljah in praznikih.

Med nevarne odpadke sodijo:

 • baterije in akumulatorji,
 • odpadno motorno in jedilno olje,
 • stara zdravila,
 • TV aparati in računalniki,
 • ostanki barv, topil, rastlinskih zaščitnih sredstev,
 • neuporabljena čistila,
 • kozmetična sredstva,
 • strupi,
 • nekatere vrste embalaže,
 • neonska svetila in živosrebrne cevi,
 • sestavine, ki vsebujejo PCB
 • deli elektronskih naprav.

Zakaj ločujemo nevarne odpadke?
Organizirano ločeno zbiranje posebnih – nevarnih odpadkov je nadvse pomembno. Ti odpadki, ne glede na način ravnanja, povečajo nevarnost za okolje in zmanjšajo uporabnost mešanih odpadkov za nadaljnjo predelavo. Posebej so te vrste snovi nevarne pri sežigu odpadkov in pri predelavi organskega dela komunalnih odpadkov v kompost.
Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki lahko v fazah razkroja ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje.