Zbiranje in odvoz papirja

Papir zbiramo v zabojnikih zelene barve z rdečim pokrovom. Odvažamo ga enkrat tedensko, če pa se zabojniki napolnijo prej, jih spraznimo intervencijsko. Zbrani papir v celoti oddamo v nadaljnjo predelavo.

Kartonska embalaža
Karton je izdelan iz celuloznih vlaken, pridobljenih iz celulozne kaše, ki se jo lahko zelo učinkovito ponovno uporabi pri reciklaži. Odpadna kartonska embalaža nastaja v večjih količinah predvsem pri industrijski in trgovski dejavnosti.

Zbiranje in odvoz kartonskih embalaž
Kartonsko embalažo zbiramo v zabojnikih za papir ali na drugih za to določenih mestih (mrežasti zabojniki). Odvoze kartonske embalaže izvajamo tudi na klic stranke (za pravne osebe). Odvoz kartonske embalaže iz mestnega jedra, zaradi trgovinske dejavnosti, opravljamo vsak dan od ponedeljka do sobote. Zbrano kartonsko embalažo v celoti oddamo v nadaljnjo predelavo.

V zabojnik za papir odlagamo: Vzabojnik za papir in karton ne sodijo:
 • časopise,
 • revije,
 • zvezke,
 • rabljene knjige,
 • prospekte,
 • kataloge,
 • pisemske ovojnice,
 • pisarniški papir,
 • ovojni papir,
 • papirnate nakupovalne vrečke,
 • kartonsko embalažo,
 • lepenko
 • kopirni, povoščeni in plastificirani papir,
 • celofan,
 • tapete,
 • higienski papir,
 • od živil pomazana ali prepojena papirnata ter kartonska embalaža,
 • kakorkoli umazan ali navlažen papir in karton

Zakaj ločeno zbiramo papir?
Za proizvodnjo papirja uporabljamo celulozo, to pa pridobivamo iz lesa. Za izdelavo ene tone papirja porabimo kar 4,5 kubičnega metra lesa. Papirna industrija je hkrati tudi velik porabnik vode, saj za proizvodnjo enega kilograma papirja porabi do tisoč litrov vode. Vsak človek lahko z zbiranjem starega papirja pomembno prispeva k ohranjanju narave.

Zakaj ločeno zbiramo kartonsko embalažo?
Za proizvodnjo kartonske embalaže uporabljamo celulozo, ki jo pridobivamo iz lesa. Tudi ta industrija je velik porabnik vode, zato vsak človek z zbiranjem tovrstne embalaže pomembno prispeva k ohranjanju narave.