Predmet prodaje je 16,9149 % kapitalski poslovni delež Marjetice Koper,
d. o. o.-s. r. l., v gospodarski družbi PRIMORSKE NOVICE, Časopisnozaložniška
družba, d. o. o., Koper Azienda giornalistico – editoriale,
s.r.l., Capodistria (skrajšano ime podjetja: PRIMORSKE NOVICE,
d. o. o., Koper, s. r. l. Capodistria), Ulica Osvobodilne fronte 12,
6000 Koper, matična številka: 5048885000, ident. št. za DDV: SI 82328684

Rok za oddajo ponudbe: 11. 11. 2021

Podrobnejše informacije so dostopne na sedežu družbe Marjetica Koper,
d. o. o.- s. r. l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, telefon 05/663 37 01, ali e-pošta: tajnistvo@marjeticakoper.si