Zbiranje komunalnih odpadkov, odvoz odpadkov in deponiranje

Odpadki so sestavni in neločljiv del našega življenja, a tudi občutno okoljsko breme. Zato je skrbno ravnanje z odpadki uvrščeno med naše temeljne in prednostne okoljske cilje.

V Marjetici Koper ne skrbimo zgolj za odvoz in odlaganje odpadkov, temveč si z različnimi ukrepi in razvojnimi projekti prizadevamo za zmanjšanje skupne količine odpadkov, njihovo predelavo in ponovno koristno uporabo.

Eden izmed učinkovitih načinov za zmanjšanje količine odloženih odpadkov je ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, torej v gospodinjstvih.
Korak naprej pa predstavlja preprečevanje nastajanja odpadkov. To pomeni, da že pri nakupu izdelka razmišljamo o odpadku, ki nastane, ko izdelka ne potrebujemo več. Torej, da se odločimo za tak izdelek, ki omeji nastajanja odpadkov na najmanjšo možno mero.

Odpadki danes niso več le nekaj odvečnega, kar je treba čim prej odvreči na odlagališče, ampak predstavljajo potencialne surovine, ki jih industrija želi in potrebuje. S procesom pretvorbe odpadkov v uporabne surovine skrbimo za bolj čisto zemljo, vodo, zrak in druge naravne vire, urejeno okolje, predvsem pa za svoje zdravje in dobro počutje.

Odvoz komunalnih odpadkov

Odvoz odpadkov opravljamo v rednih določenih terminih ali pa na klic stranke. Pokličete nas lahko vsi, ki ste zbrali večjo količino odpadkov, ki potrebujejo nujen odvoz.

Papir, steklo in biološke odpadke odvažamo enkrat tedensko, embalažo pa dvakrat tedensko. Če se posode napolnijo prej, jih spraznimo intervencijsko.

Karton zbiramo v mestnem jedru in predmestju 6 dni v tednu in sicer od ponedeljka do sobote.

Kosovne odpadke odvažamo od vrat do vrat, po naročilu preko dopisnice.

Nevarne odpadke odvažamo v dveh letnih akcijah – spomladi in jeseni. Za vsako krajevno skupnost določimo termin za zbiranje. Odvoz opravljamo s posebnim vozilom, ki ima prirejene posode za različne nevarne odpadke. Odvažamo na vnaprej določenih lokacijah na področju celotne Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Vozilo se na vsaki lokaciji zadrži eno uro, nato se preseli na novo lokacijo.

Preostanek odpadkov odvažamo s specialnimi smetarskimi vozili enkrat tedensko. Na mestih, kjer ni prostora za namestitev zadostnega števila zabojnikov, opravljamo odvoze dvakrat ali trikrat tedensko.
Preostanek odpadkov odlagamo v zabojnike sive barve, ki so nameščeni na odjemnih mestih. Tako zbrane odpadke odlagamo na urejeno odlagališče.